Slovenska čebelarska šola v Kambodži


Kako pomagati?


Čebelarska zveza Kambodže


Vse o čebelarjenju


Sodelujoči in donatorji

Slovenska čebelarska šola v Kambodži

Kje? Kambodža. Azija.

Povabilo v partnerstvo pri projektu
"Slovenska čebelarska šola v Kambodži"

Spoštovani,

v želji za večje mednarodno uveljavljanje slovenskega znanja in izkušenj nastaja v daljni Kambodži Slovenska čebelarska šola.  

Projekt Slovensko čebelarsko šolo v Kambodži podpirajo slovenski Rotary klubi, Čebelarska zveza Slovenije in predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Mednarodni projekt predstavlja priložnost, za katero verjamemo, da se v takšni obliki ponudi zelo redko. V projektu čebelarji in rotarijci sodelujemo, ter ga organizacijsko in finančno spremljamo od začetka. Projekt ne potrebuje velikih finančnih vlaganj, ima pa izredno velik poslovni, marketinški in socialno-humanitarni potencial.

Izjemnost mednarodnega projekta je že to, da smo ga poimenovali s slovenskim imenom. To smo storili namerno, kajti slovensko čebelarstvo in kranjska čebela sta po svetu prepoznavna kot vrhunska. Čebelarstvo se je kot gospodarska panoga vsekakor razvilo predvsem zaradi slovenskih zanesenjakov – npr. Antona Janše (prva visoko strokovna knjiga o čebelah že v času cesarice Marije Terezije) in Petra Pavla Glavarja. Kranjska čebela – kranjica – pa je cenjena kot najbolj marljiva delavka. Z večstoletno selekcijo in novimi znanji je slovensko čebelarstvo postalo sinonim uspešne panoge. Čebela simbolizira slovenske potenciale v mednarodni delitvi dela – z znanjem čebelarjev majhna kranjica ustvarja presenetljivo dodano vrednost in zagotavlja produkte za ohranjanje zdravja, povečuje donose v agronomiji itd.

Projekt predstavlja tudi poslovno priložnost, da preko projekta vzpostavite poslovne vezi na tržišču v Kambodži, ki je bilo zaradi zgodovinskih okoliščin hermetično zaprto in neizkoriščeno skoraj 30 let.

Seveda pa se bomo kot partnerji predstavili tudi na akcijah in promocijah v Sloveniji.

Ponujamo vam, da postanete partner v projektu.

S tem projektom bomo poleg poslovnih in marketinških efektov pripomogli tudi s socialno-humanitarnega vidika k boljši prepoznavnosti države Slovenije v svetu.

Projekt bo omogočil, da si bodo družine, ki bo sodelovale v projektu zagotovile preživetje oz. izboljšanje življenja, izobrazbe...

Ta projekt omogoča nadaljnji razvoj čebelarstva (proizvodnja matičnega mlečka, vzrejo matic, razvoj različnih izdelkov iz medu, izdelavo panjev, satov…) in tudi drugih panog (trgovina, turizem, razne obrti – mizarstvo, šiviljstvo,…)

In še to:
Projekt bo zaradi finančnih učinkov, ki jih prinaša že po nekaj letih financiral sam sebe.
Zato vas vabimo da se pridružite priložnosti in se priključite ter kot partner pomagate realizirati ta projekt.
Da bo vaš prispevek postal javen bomo poskrbeli za objavo v različnih medijih, radijskih postajah, naših publikacijah ter internetu.

V svojem in imenu vseh, ki sodelujejo pri projektu se zahvaljujem za vašo pozornost. Če se boste odločili za sodelovanje v projektu vam pošljemo pripravljeno pogodbo. Dovolite da vas pokličemo in povprašamo kako ste se odločili. Veseli bomo tudi vaše morebitne iniciative.

S spoštovanjem vas pozdravljamo in želimo srečno in uspešno novo leto !

Tomaž Oštir, vodja projekta v Kambodži
Brane Piano, predsednik Rotary klub Celje – Barbara Celjska
Marko Valjavec – Rotary klub Bled
Matej Jenko - Rotary klub Velenje

 

Rotary klub Celje - Barbara Celjska
Rotary poddistrikt Slovenije                             
http://www.rotaryslovenija.org
Čebelarska zveza Slovenije
http://www.czs.si

Kontakt:
project@cambodia-bee.org
Matej Jenko: matej.jenko@j-lab.si
Rotary klub Barbara Celjska: info@rc-bc.si