Slovenska čebelarska šola v Kambodži


Kako pomagati?


Čebelarska zveza Kambodže


Vse o čebelarjenju


Sodelujoči in donatorji

Slovenska čebelarska šola v Kambodži

Kje? Kambodža. Azija.

Povabilo v partnerstvo pri projektu
"Slovenska čebelarska šola v Kambodži"

V želji za večje mednarodno uveljavljanje slovenskega znanja in izkušenj nastaja v daljni Kambodži Slovenska čebelarska šola.  

Projekt Slovensko čebelarsko šolo v Kambodži podpirajo slovenski Rotary klubi, Čebelarska zveza Slovenije in predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Mednarodni projekt predstavlja priložnost, za katero verjamemo, da se v takšni obliki ponudi zelo redko. V projektu čebelarji in rotarijci sodelujemo, ter ga organizacijsko in finančno spremljamo od začetka. Projekt ne potrebuje velikih finančnih vlaganj, ima pa izredno velik poslovni, marketinški in socialno-humanitarni potencial.

Izjemnost mednarodnega projekta je že to, da smo ga poimenovali s slovenskim imenom. To smo storili namerno, kajti slovensko čebelarstvo in kranjska čebela sta po svetu prepoznavna kot vrhunska. Čebelarstvo se je kot gospodarska panoga vsekakor razvilo predvsem zaradi slovenskih zanesenjakov – npr. Antona Janše (prva visoko strokovna knjiga o čebelah že v času cesarice Marije Terezije) in Petra Pavla Glavarja. Kranjska čebela – kranjica – pa je cenjena kot najbolj marljiva delavka. Z večstoletno selekcijo in novimi znanji je slovensko čebelarstvo postalo sinonim uspešne panoge. Čebela simbolizira slovenske potenciale v mednarodni delitvi dela – z znanjem čebelarjev majhna kranjica ustvarja presenetljivo dodano vrednost in zagotavlja produkte za ohranjanje zdravja, povečuje donose v agronomiji itd.

Projekt predstavlja tudi poslovno priložnost, da preko projekta vzpostavite poslovne vezi na tržišču v Kambodži, ki je bilo zaradi zgodovinskih okoliščin hermetično zaprto in neizkoriščeno skoraj 30 let. Več

02.02.2010Obisk Ratana Kirija

Obisk Ratana Kirija 1.Ratana Kiri provinca 2.2.2010. Prvi obisk najbolj severne province na tromeji Laos, Vietnam in Kambodža. Je hribovita provinca, zato za malenkost hladnejša in bolj vlažna, kar se pozna pri vegetaciji. Še vedno dokaj poraščena z gozdovi. Zemlja zelo rodovitna. Po hribčkih je veliko nasadov Indijskega oreščka in Kavčukovca. Za čebelarjenje ena od najbolj zanimivih provinc. Od glavnega mesta Phnom Phena je oddaljena 586 km (12ur vožnje), od tega okoli 150 km še neasfaltirane ceste, od Pursata pa cca. 800 km (dodatne 4 ure) - Slika pot

Jasno je bila glavnina mojega obiska namenjena podeželju, vasem, kjer je še možno najti vsaj kakšno drevo iz nekdanjega pragozda. Tako sem pristal pri plemenski skupnosti na robu nacionalnega parka Virachay. 1200 prebivalcev, šola vendar brez učitelja. Preživljajo se z lovom in ribolovom, poljedelstvo temelji na pridelavi riža. Povprečno vsak član skupnosti govori dva ali več jezika, vendar so šele nedavno tega dobili slovar in kmersko pisavo, tako da je nepismenost normalna. Dobiti učitelja ni enostavno, sicer je vas oddaljena le cca. 50 km od glavnega mesta Ban Lung. Dostop je zelo težaven, z avtom nedostopen, zadnjih 5km dovoz z čolnom. g.Rik Hendriks, direktor malega podjetja Dutch CO & CO, katerega dejavnost je ekoturizem je bil moj vodič v to vas. Nad čebelarskim projektom je bil avdušen in me je peljal v vas, da bi predstavila projekt vaščanom. Vaški poglavar je bil ravno na obredni svečanosti, na katero so povabili tudi naju. Tradicija je v teh vaseh še zelo prisotna in povsem drugačna od Kamboške. Poglavarjeve besede po predstavitvi projekta so bile: Vemo, da se moramo še veliko naučiti in smo odprti za novosti, ki nam lahko olajšajo življenje. Sedaj hodimo po med daleč v gozd, zelo hvaležni vam bomo, če nas boste pripravljeni naučiti čebelariti. G. Hendriks se z vaščani dogovarja o najemu 16 ha zemljišča, katerega namerava zasaditi s sadnimi drevesi in vrstami avtohtonih dreves, katere so žal v večini v državi izsekali. Čebelarski projekt se mu zdi več kot dobrodošel pri njegovemu projektu. Oba projekta sta namenjena ljudem. Vaščanom bo pripadala polovica pridelka sadja in iz dela prihodkov se bo financiral učitelj za nove generacije. Obsežen projekt, katerega predstavitev bo objavljena naknadno. Končno besedo pri izbiri lokacije za raziskovalni center v tej provinci bo imelo ministrstvo za kmetijstvo, od katerega pričakujem pomoč pri najemu lokacije in urejanju dovoljenj za delo.

29.01.2010USTANOVLJENA JE ČEBELARSKA ZVEZA KAMBODŽE

USTANOVLJENA JE ČEBELARSKA ZVEZA KAMBODŽE Dne 29.01.2010 je ministrstvo za notranje zadeve Kraljevine kambodže izdalo dokument, s katerim potrjuje vpis Čebelarske zveze kambodže v register organizacij. Uradni ustanovitelji zveze so: Bun Sreyhnahn, Sok Chantola, Hing Chandimang in slovenca Robert Levičar in Tomaž Oštir. S tem smo uradno priznani kot organizacija in pridobili določene pravice in dolžnosti.

Ustanovna skupščina je sklicana dne 20.02.2010, nanjo so povabljeni tudi predstavniki treh čebelarskih klubov v ustanavljanju: Pursat, Phnom Phen in Sisophon.

15.01.2010Čebelarjenje z Apis cerano

Čebelarjenje z Apis cerano Smo že v peti sezoni čebelarjenja z Apis cerano, avtohtono Kamboško čebelo. Par kilogramov medu je več kot zadovoljiv rezultat. Smo še vedno edini v državi, ki čebelarimo s cerano v nakladnem panju. Čebelarju Janezu Pungartniku so žal prvo leto po odhodu v Slovenijo uslužbenci nevladne organizacije pri kateri je delal ta isti napredni panj sežgali, na ognju so namreč spekli čebele. Univerza ima sicer nekaj panjev vendar so enostavni, podobni kranjiču. Pri točenju medu se vložek v panj povrne. Seveda pa je potrebno kar nekaj znanja, da nam čebele ne uidejo. Čebelar Thi, ki je bil tudi v Sloveniji iz leta v leto bolj napreduje.

04.01.2010Podpisi za ustanovitev zveze v Pursatu so zbrani

Danes je pridobljen zadnji podpis v Pursatu, jutri grem v Phnom Penh vložiti dokumente. Upam, da bo šlo sedaj lazje...
Intenzivno pripravljam tudi skripte za seminarje in predavanja za šolo.

Popisane in pofotografirane so že avtohtone čebele. V Kambodži  živijo naslednje  prave čebele :
·        Apis florea  ali pritlikava čebela
·        Apis andreniformis – pritlikava čebela
·        Apis cerana  ali azijska čebela
·        Apis dorsata – orjaška čebela

In umetno naseljena
·        Apis mellifera

v nastajanju je že skripta o panjskih sistemih in izdelavi panjev...
lp

03.01.2010Utrinek iz vsakodnevnega življenja

Utrinek iz vsakodnevnega življenja Morda se komu zdi, da stvari ne gredo dovolj hitro... žal je Kambodža popolnoma drugačna dežela kot so zahodne dežele in vse gre zeloooooooo počasi... iz pričujoče fotografije je razvidno, da tudi psi živijo v podobnem tempu...

  <  [ 1-10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [ 21-24 ]  >