Slovenska čebelarska šola v Kambodži


Kako pomagati?


Čebelarska zveza Kambodže


Vse o čebelarjenju


Sodelujoči in donatorji

Slovenska čebelarska šola v Kambodži

Kje? Kambodža. Azija.

Povabilo v partnerstvo pri projektu
"Slovenska čebelarska šola v Kambodži"

V želji za večje mednarodno uveljavljanje slovenskega znanja in izkušenj nastaja v daljni Kambodži Slovenska čebelarska šola.  

Projekt Slovensko čebelarsko šolo v Kambodži podpirajo slovenski Rotary klubi, Čebelarska zveza Slovenije in predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Mednarodni projekt predstavlja priložnost, za katero verjamemo, da se v takšni obliki ponudi zelo redko. V projektu čebelarji in rotarijci sodelujemo, ter ga organizacijsko in finančno spremljamo od začetka. Projekt ne potrebuje velikih finančnih vlaganj, ima pa izredno velik poslovni, marketinški in socialno-humanitarni potencial.

Izjemnost mednarodnega projekta je že to, da smo ga poimenovali s slovenskim imenom. To smo storili namerno, kajti slovensko čebelarstvo in kranjska čebela sta po svetu prepoznavna kot vrhunska. Čebelarstvo se je kot gospodarska panoga vsekakor razvilo predvsem zaradi slovenskih zanesenjakov – npr. Antona Janše (prva visoko strokovna knjiga o čebelah že v času cesarice Marije Terezije) in Petra Pavla Glavarja. Kranjska čebela – kranjica – pa je cenjena kot najbolj marljiva delavka. Z večstoletno selekcijo in novimi znanji je slovensko čebelarstvo postalo sinonim uspešne panoge. Čebela simbolizira slovenske potenciale v mednarodni delitvi dela – z znanjem čebelarjev majhna kranjica ustvarja presenetljivo dodano vrednost in zagotavlja produkte za ohranjanje zdravja, povečuje donose v agronomiji itd.

Projekt predstavlja tudi poslovno priložnost, da preko projekta vzpostavite poslovne vezi na tržišču v Kambodži, ki je bilo zaradi zgodovinskih okoliščin hermetično zaprto in neizkoriščeno skoraj 30 let. Več

26.01.2014Zanimivost iz življenja čebel samotark Pseudapis siamensis(Cockerell, 1929)

Zanimivost iz življenja čebel samotark Pseudapis siamensis(Cockerell, 1929) Samčki se sicer podnevi med sabo ne marajo, saj se borijo za naklonjenost čebel – samičk. Ponoči pa prevlada nagon po ohranitvi vrste, zato čakajo jutro v skupinah. Zanimivo je opazovati kako se spravljajo prenočevat, vsi bi radi noč preživeli v sredini gruče, saj bo potencialni plenilec pojedel najprej samčke ob robu skupine. Tako se prerivanje za boljšo pozicijo v gruči začne že kakšno uro pred nočjo. Na fotografiji skupina 7 samčkov zbranih, da skupaj preživijo noč.

11.12.2013Dokončana je knjiga: ČEBELE IN ČEBELARJENJE V KAMBODŽI

Dokončana je knjiga: ČEBELE IN ČEBELARJENJE V KAMBODŽI Knjiga je zasnovana tako, da poskuša na najbolj enostaven možen način predstaviti Kamboške avtohtone čebele in možnost čebelarjenja v Kambodži. Seveda zajema tudi napotke kako čebelariti, pregled medonosnih rastlin. Vsebinsko zaključena, strokovno ocenjena. Temelji na delu s čebelami v Kambodži od leta 2005 do sedaj. Čaka nas še najtežji del: prevodi in zbiranje sredstev za izdajo. Je kdo pripravljen pomagati natisniti prvo Kamboško knjigo o čebelah in čebelarjenju?

11.03.2013Obisk Tajskih čebelarjev v Chantaburiju

Obisk Tajskih čebelarjev v Chantaburiju Čebelarski center deluje v okviru ministrstva za kmetijstvo. Ena od njegovih nalog je vezana na čebele, opraševanje. Prakticirajo tudi neželate čebele iz rodu Trigon.

05.02.2013Čebela samotarka: Gnathonomia thoracica Smith 1875

Čebela samotarka: Gnathonomia thoracica Smith 1875 Še en primerek iz zbirke, pri poimenovanju čebel nam pomaga tudi g. Alain Pauly,Belgijski strokovnjak za čebele samotarke iz rodu Nomia.

04.02.2013Čebela samotarka: Ceratina (Ceratinidia) sp

Čebela samotarka: Ceratina (Ceratinidia) sp Nastaja lepa zbirka avtohtonih čebel, najlepše se zahvaljujemo g. dr. Andreju Gogala za pomoč pri prepoznavanju čebel.

  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11-20  21-24 ]  >