Slovenska čebelarska šola v Kambodži


Kako pomagati?


Čebelarska zveza Kambodže


Vse o čebelarjenju


Sodelujoči in donatorji

Slovenska čebelarska šola v Kambodži

Kje? Kambodža. Azija.

Povabilo v partnerstvo pri projektu
"Slovenska čebelarska šola v Kambodži"

V želji za večje mednarodno uveljavljanje slovenskega znanja in izkušenj nastaja v daljni Kambodži Slovenska čebelarska šola.  

Projekt Slovensko čebelarsko šolo v Kambodži podpirajo slovenski Rotary klubi, Čebelarska zveza Slovenije in predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Mednarodni projekt predstavlja priložnost, za katero verjamemo, da se v takšni obliki ponudi zelo redko. V projektu čebelarji in rotarijci sodelujemo, ter ga organizacijsko in finančno spremljamo od začetka. Projekt ne potrebuje velikih finančnih vlaganj, ima pa izredno velik poslovni, marketinški in socialno-humanitarni potencial.

Izjemnost mednarodnega projekta je že to, da smo ga poimenovali s slovenskim imenom. To smo storili namerno, kajti slovensko čebelarstvo in kranjska čebela sta po svetu prepoznavna kot vrhunska. Čebelarstvo se je kot gospodarska panoga vsekakor razvilo predvsem zaradi slovenskih zanesenjakov – npr. Antona Janše (prva visoko strokovna knjiga o čebelah že v času cesarice Marije Terezije) in Petra Pavla Glavarja. Kranjska čebela – kranjica – pa je cenjena kot najbolj marljiva delavka. Z večstoletno selekcijo in novimi znanji je slovensko čebelarstvo postalo sinonim uspešne panoge. Čebela simbolizira slovenske potenciale v mednarodni delitvi dela – z znanjem čebelarjev majhna kranjica ustvarja presenetljivo dodano vrednost in zagotavlja produkte za ohranjanje zdravja, povečuje donose v agronomiji itd.

Projekt predstavlja tudi poslovno priložnost, da preko projekta vzpostavite poslovne vezi na tržišču v Kambodži, ki je bilo zaradi zgodovinskih okoliščin hermetično zaprto in neizkoriščeno skoraj 30 let. Več

19.12.2012Nabiranje cvetnega prahu

Nabiranje cvetnega prahu Določene vrste cvetnic odprejo svoje cvetove v poznih popoldanskih urah. Očitno jih cvetni prah, ki ga tovori delavka na fotografiji tako privlačen, da mnoge delavke tvegajo vrnitev domov pozno po sončnem zahodu.

11.12.2012Izdatno medenje bombaževca (kapok tree) ali drevesa KO

Izdatno medenje  bombaževca (kapok tree)   ali drevesa KO Sanje vsakega čebelarja, na fotografiji cveta je vidno kakšne količine nektarja izloča to drevo – žal ponoči. Vendar tudi Evropsko medonosno čebelo to ne moti in izleta uro, dve pred prvim svitom.

12.04.2012Čebele in drugi opraševalci v Kambodži.

Čebele in drugi opraševalci v Kambodži. iz zapisnika Čebelarske zveze Slovenije (komisija za alternativne opraševalce):

V izredno zanimivem, z video posnetki podprtim predavanjem nam je predavatelj g.Tomaž OŠTIR v dve-urnem posredovanju prikazal in orisal življenje čebel in drugih opraševalcev v Kambodži, njegova prizadevanja in dosežke na področju čebelarjenja v okviru slovenske šole v Kambodži ter poudaril razlike v bivalnem okolju in možnostih preživetja čebel med Slovenijo in to deželo. Spoznali smo mnogo za nas povsem novih življenjskih okoliščin in prilagoditev čebel na ekstremne razmere, ki občasno prevladujejo v obravnavani deželi. Obravnavane so bile naslednje vrste čebel:
Medonosne čebele in drugi opraševalci: A. dorsata, cerana, florea, andreniformis ter neželate čebele iz rodu Melipon in rodu Trigon, lesne čebele Xlocope, Megachiliidae, Megachiliidae sculpturalis in Amegilla sp.

Na tem mestu se v imenu vseh udeležencev še enkrat iskreno zahvaljujem predavatelju za njegov dragoceni čas in napor, ki ga je posvetil naši komisiji.

Zapisal: Janez Grad, predsednik komisije

05.03.2012Tomaž se počasi vrača v domovino

Vodja šole Tomaž Oštir se počasi odpravlja nazaj v Slovenijo, kjer bo čebelaril, vzrejal matice, pridobival matični mleček, med,... da bo lahko s svojo družino jeseni zopet odšel v Kambodžo poučevati in voditi šolo.

01.03.2012Čebele niso zlobne.

Čebele niso zlobne. Kombinacija Slovenske čebelarske prakse in Kamboškega pristopa.

  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11-20  21-24 ]  >