Slovenska čebelarska šola v Kambodži


Kako pomagati?


Čebelarska zveza Kambodže


Vse o čebelarjenju


Sodelujoči in donatorji

Slovenska čebelarska šola v Kambodži

Kje? Kambodža. Azija.

Povabilo v partnerstvo pri projektu
"Slovenska čebelarska šola v Kambodži"

V želji za večje mednarodno uveljavljanje slovenskega znanja in izkušenj nastaja v daljni Kambodži Slovenska čebelarska šola.  

Projekt Slovensko čebelarsko šolo v Kambodži podpirajo slovenski Rotary klubi, Čebelarska zveza Slovenije in predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Mednarodni projekt predstavlja priložnost, za katero verjamemo, da se v takšni obliki ponudi zelo redko. V projektu čebelarji in rotarijci sodelujemo, ter ga organizacijsko in finančno spremljamo od začetka. Projekt ne potrebuje velikih finančnih vlaganj, ima pa izredno velik poslovni, marketinški in socialno-humanitarni potencial.

Izjemnost mednarodnega projekta je že to, da smo ga poimenovali s slovenskim imenom. To smo storili namerno, kajti slovensko čebelarstvo in kranjska čebela sta po svetu prepoznavna kot vrhunska. Čebelarstvo se je kot gospodarska panoga vsekakor razvilo predvsem zaradi slovenskih zanesenjakov – npr. Antona Janše (prva visoko strokovna knjiga o čebelah že v času cesarice Marije Terezije) in Petra Pavla Glavarja. Kranjska čebela – kranjica – pa je cenjena kot najbolj marljiva delavka. Z večstoletno selekcijo in novimi znanji je slovensko čebelarstvo postalo sinonim uspešne panoge. Čebela simbolizira slovenske potenciale v mednarodni delitvi dela – z znanjem čebelarjev majhna kranjica ustvarja presenetljivo dodano vrednost in zagotavlja produkte za ohranjanje zdravja, povečuje donose v agronomiji itd.

Projekt predstavlja tudi poslovno priložnost, da preko projekta vzpostavite poslovne vezi na tržišču v Kambodži, ki je bilo zaradi zgodovinskih okoliščin hermetično zaprto in neizkoriščeno skoraj 30 let. Več

20.02.2012Nova poskusna lokacija

Nova poskusna lokacija Prva resna paša – drevo, ki je polno zacvetel, satje se polnijo. Čebelar iz šole, ki se je po izobraževanju odločil za čebele, je začel z eno družino A.cerane. Lokacija se nam zdi obetavna pa tudi čebelar je velik ljubitelj živali. Zato smo mu v varstvo zaupali dve družini A.mellifere. Poleg čebel vzreja še golobe, ribe in za naše kraje zanimivost – čričke. Lepo je slišati nekaj tisoč čričkov prepevati svadbene pesmice.

15.02.2012Nova pridobitev - prikolica

Nova pridobitev - prikolica Čebelar Soti, je s pomočjo Kojuna, ki ga je doniral projektu Viktor Nemes iz Romunije privarčeval za nakup prikolice. S pomočjo prikolice, bo lahko opravljal oranje tudi v bolj oddaljenih vaseh in povečal izkoriščenost multikultivatorja (KOjuna). Trenutno ima 9 družin A. cerane in dve družine a. mellifere. testiral je A.cerano, ali dela voščine, če ji vstavimo PVC satne osnove. Delajo!

02.02.2012Apis florea domuje na zvezi

Apis florea domuje na zvezi Apis florea, ki smo jo konec septembra prestavili z drevesa pred zvezo v dvorišče zveze (sicer bi jo lovci že pojedli) je napredovala v zelo močno družino, tik pred rojenjem. Med je zanemarljiv, vendar je A. floreja odlična in pomembna opraševalka. Zaradi velikost je skromna pri porabi in ostane na predelih, kjer za A.cerano in A. dorsato ni dovolj hrane. Pomembno je, da jo ohranimo v čim večjem številu v naravi.

04.01.2012Nove družine A.mellifera

Nove družine A.mellifera Zveza je od novega leta bogatejša za pet družin čebel A.mellifera. S pomočjo slednjih bo izobraževanje bistveno pridobilo na kvaliteti. Trunutno so na sedežu zveze, še teden dva je v neposredni bližini dobra paša, potem pa se bodo selile naprej. Z dvema družinama testiramo obetavno lokacijo ob reki Pursat, cca 15 km oddaljeno od mesta Pursat proti jugu.
Hvala Brane Piano -Rotary klubu Barbara Celjska, Celje, Markotu valjavec - Rotary klubu Bled in seveda Mateju Jenku - RC Velenje za prispevke pri nakupu čebel!

21.11.2011Izobraževanje je potekalo tekoče z veliko zanimanja.

Izobraževanje je potekalo tekoče z veliko zanimanja. Udeliežili so se ga iz Saint Paul Institute in organizacije Takeo, iz province Kajp - učitelj in dva francoska študenta in domači ljudje iz Pursata, ki kažejo vedno več zanimanja.

  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11-20  21-24 ]  >